Canon SX610 HS 0111C002 User Manual (pl)

Download
67
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Inne ustawienia
Zmiana współczynnika kompresji (jakości obrazu)
 Zdjęcia 
 
Filmy
W przedstawiony poniżej sposób można wybierać spośród dwóch 
współczynników kompresji: [ ] (Kompresja mała) i [ ] (Kompresja 
średnia). Wskazówki dotyczące liczby zdjęć dla poszczególnych 
współczynników kompresji, jaka może się zmieścić na karcie pamięci, 
 
Naciśnij przycisk [ ], wybierz 
w menu ikonę [ ], a następnie wybierz 
Auto
Lampa błyskowa zostanie automatycznie włączona w przypadku słabego 
oświetlenia.
Włączona
Lampa błyskowa działa przy każdym wykonywanym zdjęciu.
Błysk i długi czas naświetlania
Lampa błyskowa oświetla główny obiekt (np. osoby) podczas 
fotografowania z dłuższym czasem naświetlania, aby zwiększyć jasność 
tła znajdującego się poza zasięgiem lampy.
 
W trybie [ ] należy zamocować aparat na statywie lub 
unieruchomić go w inny sposób, aby zapobiec drganiom. 
Ponadto przy korzystaniu ze statywu lub unieruchamianiu 
aparatu w jakiś inny sposób należy wybrać dla opcji [Stabilizacja] 
ustawienie [Wył.] (= 44).
 
W trybie [ ] nawet w przypadku uaktywnienia lampy błyskowej 
należy się upewnić, że główny obiekt nie poruszy się do czasu 
zakończenia emisji dźwięku migawki.
Wyłączona
Służy do fotografowania bez lampy błyskowej.
 
Jeśli po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w słabych 
warunkach oświetleniowych, sprzyjających poruszeniu aparatu, 
pojawi się migająca ikona [ ], zamocuj aparat na statywie lub 
unieruchom go w jakiś inny sposób.