Samsung WB380F Manual De Usuario (kk)

Descargar
Фотосуреттерді немесе бейнелерді электрондық пошта арқылы жіберу
Сымсыз желі
  127
Фотосуреттерді немесе бейнелерді электрондық 
пошта арқылы жіберу
Камерада сақталған фотосуреттерді немесе бейнелерді электрондық 
пошта арқылы жіберуге болады. Мәтін енгізу туралы ақпарат алу үшін 
"Мәтін енгізу" бөлімін қараңыз. (114-б.)
Режимді таңдау дискісін w күйіне бұраңыз.
 таңдаңыз.
WLAN желісіне қосылыңыз. (111-б.)
Жіберуші жолағын таңдаңыз, электрондық пошта 
мекенжайын енгізіп, Дайын таңдаңыз.
•   Егер мәліметтерді бұрын сақтаған болсаңыз, олар автоматты түрде 
кірістіріледі. (125-б.)
•   Алдыңғы жіберушілер тізімінен мекенжайды пайдалану үшін   → 
мекенжайды таңдаңыз.
Алушы жолағын таңдаңыз, электрондық пошта мекенжайын 
енгізіп, Дайын таңдаңыз.
•   Алдыңғы алушылар тізімінен мекенжайды пайдалану үшін   → 
мекенжайды таңдаңыз.
•   Қосымша алушыларды қосу үшін   таңдаңыз. 30 алушыға дейін 
енгізуге болады.
•   Мекенжайды тізімнен жою үшін   таңдаңыз.
Келесі таңдаңыз.
Жіберілетін файлдарды таңдаңыз.
•   20 файлға дейін таңдауға болады. Жалпы өлшемі 7 МБ немесе одан 
аз болуы керек.
Келесі таңдаңыз.
Аңғартпа жолағын таңдаңыз, аңғартпаларды енгізіп, Дайын 
таңдаңыз.
10 
Жіберу таңдаңыз.
•   Камера электрондық хабарды жібереді.
•   Егер электрондық хабар жіберілмесе, оны қайта жіберуді сұрайтын 
хабар пайда болады.
•  
Тіпті егер фотосурет сәтті тасымалданған болып көрінсе де, алушының 
электрондық пошта тіркелгісіндегі қателер фотосуреттің қабылданбауына 
немесе спам ретінде танылуына әкелуі мүмкін.
•  
Егер желі қосылымы қол жетімді болмаса немесе егер электрондық пошта 
тіркелгісінің баптаулары дұрыс болмаса, электрондық хабар жіберілмеуі мүмкін.
•  
Егер біріктірілген файл өлшемдері 7 МБ асса, электрондық хабарды жіберу 
мүмкін емес. Жіберуге болатын фотосуреттердің максималды ажыратымдылығы 
— 2M. Жіберуге болатын бейнелердің максималды ажыратымдылығы — 
Егер таңдалған фотосурет ажыратымдылығы 2M жоғары болса, оның өлшемі 
төмендеу ажыратымдылыққа автоматты түрде өзгертіледі.
•  
Егер брандмауэрге немесе пайдаланушының түпнұсқалығын тексеру 
баптауларына байланысты электрондық хабарды жіберу мүмкін болмаса, желі 
әкімшісіне немесе желі қызметінің провайдеріне хабарласыңыз.
•  
Камера жадында файлдар болмаған кезде бұл мүмкіндікті пайдалану мүмкін 
емес.
•  
Әрі [m] басып және Ортақ пайдалану(Wi-Fi) → Электрондық пошта 
таңдап немесе 
 → Электрондық пошта таңдап, Ойнату режимінде 
электрондық хабар жіберуге болады.