Samsung WB380F Manual De Usuario (kk)

Descargar
Ойнату режимінде фотосуреттерді немесе бейнелерді қарау
Ойнату/Өңдеу
  89
Файлдарды нобайлар ретінде қарау
Файлдардың нобайларын тексеріңіз.
Ойнату режимінде нобайларды (бір уақытта 12) қарау үшін 
[Масштабтау] солға бұраңыз. Көбірек нобайларды (бір 
уақытта 24) көрсету үшін [Масштабтау] солға тағы бір рет 
бұраңыз. Алдыңғы көрініске оралу үшін [Масштабтау] оңға 
бұраңыз.
Файлды толық экранды көріністе 
көрсету үшін оны түртіңіз.
•  
Нобайлардың алдыңғы немесе келесі бетіне жылжу үшін [D/c/F/t] 
басыңыз немесе экранды жоғары немесе төмен сүйреңіз.
•  
Нобай көрінісінде файлдарды түртіп ұстаңыз немесе оларды таңдау 
үшін [m] басып, оларды жойыңыз немесе тасымалдаңыз.
Файлдарды санаты бойынша қарау
Файлдарды күні немесе файл түрі сияқты санаты бойынша қараңыз.
Ойнату режимінде [Масштабтау] солға бұраңыз.
[m] басып, Сүзу → санатты таңдаңыз. 
•   Әрі санатты таңдау үшін 
 түртуге болады.
Барлығы
Күні
Файл түрі
Сүзу
Артқа
Жинақ
Белгіше Сипаттама
Барлығы: файлдарды қалыпты түрде қарау.
Күні: файлдарды сақталған күні бойынша қарау.
Файл түрі: файлдарды файл түрі бойынша қарау.