Samsung WB380F Manual De Usuario (kk)

Descargar
Ойнату режимінде фотосуреттерді немесе бейнелерді қарау
Ойнату/Өңдеу
  92
Фотосуреттерді қарау
Фотосурет бөлігін кеңейтіңіз немесе фотосуреттерді слайд көрсетілімі 
ретінде қараңыз.
Фотосуретті кеңейту
Ойнату режимінде фотосурет бөлігін кеңейту үшін 
[Масштабтау] оңға бұраңыз. Кішірейту үшін [Масштабтау
солға бұраңыз.
Кеңейтілген аумақ
Артқа
Қиып алу
Әрекет
Сипаттама
Кеңейтілген аумақты 
жылжыту
•  [D/c/F/t] басыңыз.
•  Фотосуреттің басқа бөлігін көру үшін экранды 
сүйреңіз.
Кеңейтілген 
фотосуретті қию
[o] басып, Иә таңдаңыз (қиылған фотосурет 
жаңа файл ретінде сақталады. Бастапқы 
фотосурет бастапқы үлгісінде сақталады).
•  
Әрі фотосуретті кішірейту немесе кеңейту үшін экранда екі саусақтың 
арасын жақындатуға немесе оларды ажыратуға болады.
•  
Басқа камерамен түсірілген фотосуреттерді қараған кезде масштабтау 
арақатынасы әр түрлі болуы мүмкін.