Pentax Optio I10 Guía De Operación (et)

Descargar
Täname teid, et ostsite selle PENTAX digitaalkaamera.
Palun lugege käesolevat juhendit enne kaamera kasutamist. 
Hoidke seda alles, kuna kasutusjuhend on väärt abimees 
kaamera funktsioonide tundmaõppimisel.
Autoriõiguste kohta
PENTAX digitaalkaameraga tehtud pildid on mõeldud personaalseks 
kasutamiseks. Palun olge kursis autoriõigusi puudutavate seadustega. 
Pildistamine võib olla keelatud ka näiteks ettevõtete ja asutuste 
territooriumidel, kaubandusettevõtetes, näitustel, muuseumides jne.
Kaubamärkide kohta
• PENTAX ja Optio on HOYA CORPORATION kaubamärgid.
• SDHC logo (
) on SD-3C, LLC kaubamärk.
• ArcSoft
®
 ja selle logo on ArcSoft Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika 
Ühendriikides ja/või teistes maades.
• Microsoft ja Windows on Windows Vista on Microsoft Corporation registreeritud 
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes maades. Windows Vista on 
Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika 
Ühendriikides ja teistes maades.
• Macintosh ja Mac OS on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.
• See kaamera toetab PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching 
võimaldab digitaalkaamerate, printerite ja tarkvara abil luua pilte, mis vastavad 
paremini fotograafi kavatsustele. Mõned funktsioonid ei pruugi töötada 
printeritega, mis ei ole PRINT Image Matching III ühilduvad.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. All Rights Reserved.
PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporation kaubamärk. PRINT Image 
Matching logo on Seiko Epson Corporation kaubamärk.
• Eye-Fi,  Eye-Fi  connected on Eye-Fi,Inc. Kaubamärgid.
• Kõik teised brändi- ja tootenimed on nende omanike kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid.
Toote registreerimise kohta
Soovi korral võite oma kaamera registreerida PENTAX kodulehel. 
Registreerida saab ka CD-ROM plaadil oleva tarkvara abil.
Täiendava info saamiseks lugege Refer “Ühendamine arvutiga” (Lk.219).
e_kb494.book  Page 0  Wednesday, February 3, 2010  9:55 AM