Pentax m583 Guía De Operación (lt)

Descargar
Sveikiname jus, įsigijus šį PENTAX skaitmeninį fotoaparatą.
Kad galėtumėte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas 
ir ypatybes, pirmiausia įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukcijų knygelę. 
Išsaugokite šią knygelę ateičiai, kad ji visuomet galėtų tapti jums pagalbos 
instrumentu.
Informacija, susijusi su autorių teisėmis
Nuotraukos, nufotografuotos PENTAX skaitmeniniu fotoaparatu, turi būti skirtos tik 
asmeniniam naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdėstytomis Autorių teisių akte, šias 
nuotraukas kitais tikslais galima naudoti tik turint atskirą leidimą. Pabrėžtina, kad net ir 
fotografuojant asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais gali būti tam 
tikrų apribojimų; pavyzdžiui, fotografuojant įvairius pristatymus, pramonės įmones ir pan. 
Nuotraukos, fotografuojamos tikslu įgyti autorių teises, turi būti naudojamos, nepažeidžiant 
nuostatų, išdėstytų Autorių teisių akte, todėl tam taip pat turi būti skiriamas dėmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
•  PENTAX ir Optio yra HOYA CORPORATION prekiniai ženklai.
•  SDHC logotipas yra prekinis ženklas SD-3C, LLC. 
•  Microsoft ir Windows yra Microsoft Corporation Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir kitose šalyse registruoti prekiniai ženklai. Windows Vista yra bet kuris Microsoft 
Corporation Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse registruotas 
prekinis ženklas arba prekinis ženklas.
•  Macintosh ir Mac OS yra Apple Inc., Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse 
registruoti prekiniai ženklai.
•  ArcSoft
®
, logotipas yra bet kuris ArcSoft Inc. registruotas prekinisženklas arba prekinis 
ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse. 
•  HDMI, HDMI logo ir High-Definition Multimedia Interface yra registruotas HDMI 
Licensing LLC prekinis ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose 
šalyse.
•  Eye-Fi, Eye-Fi logo, Eye-Fi 
sujungta
 yra Eye-Fi,Inc prekinis ženklas.
•  Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versiją. PRINT 
Image Matching leidžia fotoaparatams, spausdintuvams ir programoms padėti 
fotografams sukurti vaizdus artimesnius jų norams. Kai kurių funkcijų nebus galima 
suaktyvinti naudojantis spausdintuvais, kurie nėra suderinami su PRINT Image 
Matching III standartu.
Autorių teisės 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisės yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekės ženklas. PRINT Image 
Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekės ženklas.
•  Visi kiti logotipai arba produktų pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jų atitinkamų 
kompanijų registruoti prekiniai ženklai.
Ši naudotojo instrukcija skirta Optio WG-1 GPS ir Optio WG-1.
Šioje instrukcijoje naudojamos Optio WG-1 GPS iliustracijos.
OptioWG1_OPM_LIT.book  Page 0  Friday, March 11, 2011  9:50 AM