Panasonic DMC-TZ10 Guía De Operación (lv)

Descargar
 Modeļa numura sufikss “EB” apzīmē modeli, ko tirgo Apvienotajā Karalistē.
 
  
VQT2L71
 
 
 
Pamatnorādījumi par lietošanu 
Digitālā kamera 
Modeļa Nr.  
DMC-TZ10 
 
 
 
Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties  
ar šiem norādījumiem. 
 
 
Lūdzu, skatiet arī Lietotāja pamācību (PDF formāts),  
kas ierakstīta CD-ROM, kurā iekļauta  
Lietotāja pamācība (komplektā).
 
 
Tajā varat uzzināt par sarežģītākām lietošanas metodēm  
un iegūt norādījumus par traucējummeklēšanu.
 
 
 
 
 
 
Tīmekļa vietne: http://www.panasonic-europe.com