Fujifilm XQ1 12885 Manual De Usuario (nl)

Descargar
XQ1
DIGITAL CAMERA
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor het vertrouwen 
dat u in dit product heeft ge-
steld. Deze gebruiksaanwijzing 
beschrijft hoe u uw FUJIFILM 
digitale camera en de meegele-
verde software gebruikt. Lees de 
gebruiksaanwijzing en in zijn ge-
heel aandachtig door voordat u 
de camera in gebruik neemt en 
besteed hierbij extra aandacht 
aan de waarschuwingen in het 
hoofdstuk “Voor uw veiligheid” 
(
P ii).
Voor informatie over aanverwante producten, bezoek onze website op
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
NL
Voordat u begint
Eerste stappen
Eenvoudig fotograferen en 
afspelen
Meer over fotografi e
Meer over afspelen
BL04010-103
Draadloze netwerken
Films
Aansluitingen
Menu’s
Technische informatie
Probleemoplossing
Appendix