Pentax K 200 D Mode D’Emploi (nl)

Télécharger
Fijn dat u hebt gekozen voor deze PENTAX x digitale camera. Lees deze 
handleiding voor gebruik door om de functies van de camera optimaal te kunnen benutten. 
De handleiding is een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden 
van de camera. Bewaar ze daarom een veilige plaats.
Geschikte objectieven
Voor deze camera zijn alle DA, D FA en FA J-objectieven en objectieven met een s-stand (automatisch) 
op de diafragmaring geschikt.
Zie p.45 en p.230 als u een ander objectief of accessoire wilt gebruiken.
Auteursrechten
Met de x gemaakte opnamen die voor elk ander doel dan strikt persoonlijk gebruik zijn 
bestemd, mogen niet worden gebruikt zonder toestemming volgens de rechten zoals neergelegd 
in de auteursrechtwetgeving. Houd altijd rekening met het volgende: in sommige gevallen is zelfs 
het fotograferen voor persoonlijk gebruik aan beperkingen gebonden, zoals bij demonstraties, 
voorstellingen of presentaties. Opnamen die zijn gemaakt met het doel om auteursrechten te verkrijgen, 
kunnen ook niet worden gebruikt buiten het gebruiksbereik van het auteursrecht zoals beschreven 
in de auteursrechtwetgeving. Ook hiermee dient men rekening te houden.
Handelsmerken
PENTAX en smc PENTAX zijn handelsmerken van PENTAX Corporation.
 Het SD-logo en het SDHC-logo zijn handelsmerken.
Dit product maakt gebruik van DNG-technologie onder licentie van Adobe Systems Incorporated.
Het DNG-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Adobe Systems 
Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Alle overige merk- of productnamen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken 
van de betreffende bedrijven.
Aan de gebruikers van deze camera
• De kans bestaat dat opgenomen gegevens worden gewist of dat de camera niet naar behoren 
functioneert bij gebruik in omgevingen met installaties die sterke elektromagnetische straling 
of magnetische velden opwekken.
• Het paneel met vloeibare kristallen in de monitor is gemaakt met behulp van extreem hoge-
precisietechnologie. Hoewel het percentage werkende pixels 99,99% of hoger is, dient 
u er rekening mee te houden dat 0,01% of minder van de pixels niet oplicht of juist wel 
oplicht wanneer dat niet zou moeten. Dit heeft echter geen effect op het opgenomen beeld.
Dit product ondersteunt PRINT Image Matching III. Met digitale fotocamera’s, printers en software 
die PRINT Image Matching ondersteunen, kunnen fotografen opnamen produceren die hun bedoelingen 
beter benaderen. Sommige functies zijn niet beschikbaar op printers die PRINT Image Matching III 
niet ondersteunen.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.
PRINT Image Matching is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
Het PRINT Image Matching-logo is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
Meer over PictBridge
Met PictBridge kan de gebruiker de digitale camera rechtstreeks aansluiten op een printer, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de universele standaard voor de rechtstreekse uitvoer van opnamen. 
Met een paar eenvoudige handelingen kunt u opnamen rechtstreeks vanuit de camera afdrukken.
• De illustraties en het weergavescherm van de monitor in deze handleiding kunnen afwijken 
van het feitelijke product.
e_kb445.book  Page 0  Friday, February 15, 2008  3:35 PM