Pentax K-7 Mode D’Emploi (et)

Télécharger
Täname teid PENTAX Q digitaalkaamera ostmise eest. Palun lugege käesolevat 
juhendit enne kaamera kasutamist. Hoidke seda alles, kuna kasutusjuhend on väärt 
abimees kaamera funktsioonide tundmaõppimisel.
Kasutatavad objektiivid
Üldiselt saab selle kaameraga kasutada DA, DA L, D FA ja FA J märgistusega objektiive 
ning objektiive, millel on avarõnga s (Auto) asend. Teiste objektiivide ja varustuse 
kasutamise kohta lugege Lk.53 ja Lk.290.
Autoriõiguste kohta
PENTAX digitaalkaameraga tehtud pildid on mõeldud personaalseks kasutamiseks. 
Palun olge kursis autoriõigusi puudutavate seadustega. Pildistamine võib olla keelatud 
ka näiteks ettevõtete ja asutuste territooriumidel, kaubandusettevõtetes, näitustel, 
muuseumides jne.
Kaubamärkide kohta
PENTAX, Q ja smc PENTAX on HOYA CORPORATION kaubamärgid.
PENTAX Digital Camera Utility ja SDM on HOYA CORPORATION kaubamärgid.
 SDHC logo on kaubamärk.
See toode sisaldab DNG tehnoloogiat, mida kasutatakse Adobe Systems Incorporated 
litsentsi alusel.
 DNG logo on Adobe Systems Incorporated kaubamärk või registreeritud kaubamärk 
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes maades.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC 
kaubamärgid.
Kõik teised brändi- ja tootenimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid.
Kaamera kasutajatele
• Saateantennide, tugijaamade ning muude tugevat elektromagnetilist kiirgust või 
magnetvälju eritavate seadmete ja/või antennide läheduses pildistades võivad 
salvestatud andmed mälust kustuda, piltidel võib olla müra ning kaamera töös 
võib esineda häireid.
• Monitori vedelkristallpaneel on toodetud tipptehnoloogia abil. Kuigi toimivate pikslite 
arv on 99,99% või rohkem, peaksite olema teadlik, et 0,01% või vähem piksleid ei pruugi 
helenduda või helenduvad valesti. Sellised pikslid ei mõjuta salvestatavat pilti.
See kaamera toetab PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching võimaldab 
digitaalkaamerate, printerite ja tarkvara abil luua pilte, mis vastavad paremini fotograafi 
kavatsustele. Mõned funktsioonid ei pruugi töötada printeritega, mis ei ole PRINT 
Image Matching III ühilduvad.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. All Rights Reserved.
PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporation kaubamärk.
PRINT Image Matching logo on Seiko Epson Corporation kaubamärk.
• Võib juhtuda, et käesolevas juhendis kasutatavad illustratsioonid erinevad tegelikust 
pildist monitoril.
e_kb474.book  Page 0  Tuesday, October 27, 2009  3:45 PM