Canon SX610 HS 0112C002 Manuel D’Utilisation (pl)

Télécharger
1
POLSKI
Przed użyciem
Przewodnik podstawowy
Przewodnik zaawansowany
Podstawowe informacje 
o aparacie
Tryb automatyczny/tryb 
hybrydowy automatyczny
Inne tryby 
fotografowania
Tryb P
Tryb wyświetlania
Funkcje Wi-Fi
Menu ustawień
Akcesoria
Dodatek
Skorowidz
Instrukcja obsługi
© CANON INC. 2015 
CEL-SV7DA2G0
 
Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszym 
 
Lektura niniejszej instrukcji ułatwia zapoznanie się z prawidłową 
obsługą aparatu.
 
Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek użycia 
w przyszłości.
 
Przyciski w prawym dolnym rogu umożliwiają wyświetlanie innych 
stron.  
: Następna strona  
: Poprzednia strona   
: Powrót do strony wyświetlanej przed kliknięciem łącza
 
Aby przejść do początku rozdziału, kliknij jego tytuł z prawej strony.