Pentax Optio E70 Guida All'Installazione Rapida (et)

Caricare
Kui kasutate kaamerat esimest korda, 
on soovitatav tutvuda esmalt käesoleva 
kiirjuhendiga ning omandada kaamera 
käsitsemise põhilised oskused. 
Täiendavate funktsioonide ning 
kaamera seadistamise kohta tutvuge 
kasutusjuhendiga. Arvutiga ühendamist 
ning sellega seonduvaid operatsioone 
tutvustab PC kasutusjuhend.
Täname teid, et ostsite selle 
PENTAX digitaalkaamera.
quick_start_guide_e70.fm  Page -1  Tuesday, January 13, 2009  9:33 AM