Pentax m583 Guida Al Funzionamento (et)

Caricare
Täname teid, et ostsite selle PENTAX digitaalkaamera.
Palun lugege käesolevat juhendit enne kaamera kasutamist. 
Hoidke seda alles, kuna kasutusjuhend on väärt abimees kaamera 
funktsioonide tundmaõppimisel.
Autoriõiguste kohta
PENTAX digitaalkaameraga tehtud pildid on mõeldud personaalseks kasutamiseks. 
Palun olge kursis autoriõigusi puudutavate seadustega. Pildistamine võib olla keelatud 
ka näiteks ettevõtete ja asutuste territooriumidel, kaubandusettevõtetes, näitustel, 
muuseumides jne.
Kaubamärkide kohta
•  PENTAX ja Optio on HOYA CORPORATION kaubamärgid.
•  SDHC logo on SD-3C, LLC kaubamärk.
•  Microsoft ja Windows on Windows Vista on Microsoft Corporation registreeritud 
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes maades. Windows Vista on 
Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika 
Ühendriikides ja teistes maades.
•  Macintosh ja Mac OS on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid Ameerika 
Ühendriikides ja teistes maades.
•  ArcSoft
®
 ja selle logo on ArcSoft Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika 
Ühendriikides ja/või teistes maades.
•  HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC 
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes maades.
•  Eye-Fi, Eye-Fi logo ja Eye-Fi 
connected
 on Eye-Fi,Inc. kaubamärgid.
•  See kaamera toetab PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching 
võimaldab digitaalkaamerate, printerite ja tarkvara abil luua pilte, mis vastavad 
paremini fotograafi kavatsustele. Mõned funktsioonid ei pruugi töötada printeritega, 
mis ei ole PRINT Image Matching III ühilduvad.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. All Rights Reserved.
PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporation kaubamärk. PRINT Image 
Matching logo on Seiko Epson Corporation kaubamärk.
•  Kõik teised brändi- ja tootenimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid.
Käesolev kasutusjuhend kehtib Optio WG-1 GPS ja Optio WG-1 kohta.
Käesolevas kasutusjuhendis on illustratsioonidena kasutatud mudelit Optio WG-1 GPS.
Toote registreerimise kohta
Soovi korral võite oma kaamera registreerida PENTAX kodulehel. Registreerida saab 
ka CD-ROM plaadil oleva tarkvara abil. Täiendava info saamiseks lugege “Toote 
OptioWG1_OPM_EST.book  Page 0  Friday, March 11, 2011  9:31 AM