Pentax q Guida Al Funzionamento (sk)

Caricare
Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát PENTAX Q. Aby ste sa naučili využívať 
čo najviac z vlastností a funkcií vášho fotoaparátu, pred jeho prvým použitím 
si prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si uschovajte, môže byť vašim dobrým 
pomocníkom, ak budete neskôr potrebovať porozumieť niektorej z funkcií fotoaparátu.
Použiteľné objektívy
Na fotoaparáte je možné použiť objektívy s bajonetom typu Q.
Autorské právo
Ak používate obrázky urobené digitálnym fotoaparátom PENTAX Q na iný ako osobný 
účel, musíte mať na to povolenie podľa autorského zákona. Fotografovanie aj pre 
osobnú potrebu však môže byť obmedzené pri predvádzaniach, pri vystúpeniach alebo 
pri výstavách. Obrázky, urobené za účelom získania autorského práva sa nesmú 
používať mimo vymedzenia ich použitia podľa autorského zákona.
Ochranné známky
PENTAX a smc PENTAX sú ochrannými známkami HOYA CORPORATION. Microsoft 
a Windows sú v Spojených štátoch alebo v iných krajinách registrovanými ochrannými 
známkami Microsoft Corporation. Windows Vista je v Spojených štátoch alebo v iných 
krajinách buď registrovanou ochrannou známkou, alebo ochrannou známkou Microsoft 
Corporation.
Macintosh, Mac OS a Quick Time sú ochrannými známkami Apple Inc., registrovanými 
v USA a v iných krajinách.
SDXC logo je ochrannou známkou SD-3C, LLC.
Tento výrobok obsahuje DNG technológiu, ktorá je licencovaná Adobe Systems 
Incorporated.
DNG logo je v Spojených štátoch, ako aj v iných krajinách, buď registrovanou 
ochrannou známkou, alebo ochrannou známkou Adobe Systems Incorporated.
HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú v Spojených štátoch 
a v iných krajinách ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými 
známkami HDMI Licensing, LLC.
Všetky ostatné značky a názvy výrobkov sú ochrannými známkami alebo 
registrovanými ochrannými známkami ich spoločností. Označenia TM alebo ® sa však 
v tomto návode nepoužívajú vo všetkých prípadoch.
Tento fotoaparát podporuje tlačový formát PRINT Image Matching III. V spolupráci 
s tlačiarňami a softvérom, ktorý podporuje tento formát, dochádza k zlepšeniu kvality 
výsledného obrazu. Na tlačiarňach, ktoré nepodporujú PRINT Image Matching III, 
nie sú k dispozícii niektoré z funkcií.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation s vyhradením všetkých práv. PRINT Image 
Matching je ochrannou známkou Seiko Epson Corporation. Logo PRINT Image 
Matching je ochrannou známkou Seiko Epson Corporation.
PENTAX Q_SLK.book  Page 0  Thursday, August 25, 2011  4:44 PM