Pentax q Guida All'Installazione Rapida (sk)

Caricare
0
Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát PENTAX.
Pred prvým použitím fotoaparátu si prečítajte tento stručný návod. 
Získate z neho základnú orientáciu o obsluhe fotoaparátu. Vysvetlenia 
ďalších funkcií a zložitejších úkonov pri obsluhe fotoaparátu nájdete 
v samostatnom „návode na obsluhu“.
Pentax_Q_QSG_SLK.book  Page 0  Wednesday, August 24, 2011  9:32 AM