Pentax Optio S12 操作ガイド (da)

ダウンロード
Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.
Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst 
muligt udbytte af kameraet. Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, 
når du senere får brug for den.
Ophavsret
Billeder, der tages med det digitale PENTAX-kamera til andet formål end personlig brug, 
må ikke anvendes uden tilladelse som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst 
opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering selv 
til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. 
Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må endvidere ikke anvendes uden 
for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret. 
Derfor bør man også i denne sammenhæng være opmærksom på begrænsninger i brugen 
af billeder.
Til brugere af dette kamera
• Der er en risiko for, at optagne data kan blive slettet, eller kameraet ikke fungerer korrekt, 
når det anvendes under særlige forhold, f.eks. i nærheden af installationer, der frembringer 
stærk elektromagnetisk stråling eller stærke magnetfelter.
• Displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret 
præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, 
skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, 
når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede.
Varemærker
• PENTAX, Optio og smc PENTAX er varemærker tilhørende PENTAX Corporation.
• SDHC-logoet 
 er et varemærke.
• Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende deres respektive selskaber.
Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software 
med PRINT Image Matching hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde 
til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image 
Matching III-kompatible. 
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. 
PRINT Image Matching-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
”Røde øjne”-software © 2003-2006 FotoNation Inc. Face Tracker-software © 2005-2006 
FotoNation Inc. Indbygget ”røde øjne”-funktion – omfattet af US-patent nr. 6,407,777 og 
7,042,505. Andre patenter anmeldt.
• De viste illustrationer og skærmens visning i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske 
produkt. 
• Både SD-hukommelseskort og SDHC-hukommelseskort betegnes som SD-hukommelseskort 
i denne brugervejledning.
e_kb466.book  Page 0  Friday, February 29, 2008  10:44 AM