Pentax Optio S12 작동 가이드 (hu)

다운로드
Köszönjük, hogy ezt a PENTAX digitális fényképezõgépet választotta.
Kérjük, a fényképezõgép használata elõtt, a gép biztonságos kezelése, valamint 
a gép funkcióinak és jellemzõinek minél jobb kihasználása érdekében olvassa el 
a használati útmutatót. Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót, mivel hasznos 
lehet még a fényképezõgép jellemzõinek további megértéséhez.
A szerzõi jogvédelemrõl
A szerzõi jogvédelemrõl szóló törvény értelmében a nem magáncélra készült képek - így 
a PENTAX digitális fényképezõgéppel készített képek is - csak a szerzõ hozzájárulásával 
használhatók fel. Vigyázzon, mivel vannak olyan különleges esetek, amikor még a személyes 
használatra készülõ képek felvétele is korlátozott, pl. különféle bemutatókon, elõadásokon, 
vagy kiállítások alkalmával. A szerzõi joggal készült képek is csak a szerzõi jogvédelem 
keretén belül, a szerzõi jogvédelemrõl szóló törvénynek megfelelõen kezelhetõk, ezért 
ilyen esetekben ezt külön figyelembe kell venni.
A fényképezõgép használójának
• Erõs elektromágneses sugárzást vagy mágneses mezõt keltõ berendezések közelében 
fennáll annak a veszélye, hogy a rögzített adatok kitörlõdnek, illetve a fényképezõgép 
mûködésében zavar keletkezik.
• A képernyõben levõ folyadékkristályos panel különlegesen nagy precizitású technológiával 
készül. Bár a pixelek 99,99 %-ban, vagy még ennél is magasabb arányban mûködnek, 
elõfordulhat, hogy 0,01 % vagy ennél kisebb százalékuk mégsem, vagy rosszul mûködik. 
Ez azonban semmilyen hatással nincs a rögzített képekre.
A védjegyekrõl
• A PENTAX, az Optio és az smc PENTAX a PENTAX Corporation védjegyei.
• Az 
 SDHC Logó egy védjegy.
• Minden egyéb márka- vagy terméknév a megfelelõ tulajdonos vállalat védjegye vagy 
bejegyzett védjegye.
Ez a termék PRINT Image Matching III támogatással rendelkezik. A PRINT Image Matching 
kompatibilis digitális fényképezõgépek, nyomtatók és szoftverek segítségével a fotósok 
szándékaiknak jobban megfelelõ képeket tudnak készíteni. Néhány funkció a nem PRINT 
Image Matching III kompatibilis nyomtatókon nem érhetõ el.
Copyright 2001. Seiko Epson Corporation. Minden jog fenntartva.
A PRINT Image Matching a Seiko Epson Corporation védjegye. A PRINT Image Matching 
logó a Seiko Epson Corporation védjegye.
Red Eye software © 2003-2006 FotoNation Inc. Face Tracker software © 2005-2006 
FotoNation Inc. In Camera Red Eye -- az U.S. No. 6,407,777 és 7,042,505 szabadalom 
védelme alatt. Más szabadalmak bejegyzés alatt.
• A használati útmutatóban szereplõ illusztrációk és a képernyõn megjelenõ kijelzések 
az adott terméknél eltérhetnek.
• Ebben az útmutatóban az SD memóriakártyákra és az SDHC memóriakártyákra egyaránt 
az „SD memóriakártya” kifejezés utal.
e_kb466.book  Page 0  Friday, February 29, 2008  9:30 AM