Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
98
3
Exponová
n
í sní
m
2
Čtyřcestným přepínačem (23) zvolte [Vyvážení bílé].
3
Stiskněte čtyřcestný přepínač (5).
Objeví se obrazovka [Vyvážení bílé].
4
Čtyřcestným přepínačem (23
změňte nastavení.
Pomocí čtyřcestného přepínače (23) 
můžete na náhledu snímku zkontrolovat vliv 
zvoleného nastavení vyvážení bílé.
5
Stiskněte tlačítko 4.
Nastavení se uloží.
6
Stiskněte tlačítko 3.
Fotoaparát se přepne zpět do stavu pro exponování snímků.
Použijte bílý list papíru nebo obdobný materiál.
1
V obrazovce [Vyvážení bílé] pomocí čtyřcestného 
přepínače (
23) zvolte možnost K (Manuálně).
2
Zamiřte fotoaparátem na čistý list 
bílého papíru nebo podobný 
materiál, aby zcela vyplňoval celý 
rámeček zobrazený na displeji.
Jestliže často měníte volbu [Vyvážení bílé], ušetříte čas jejím přiřazením 
zelenému tlačítku (str. 108).
Uložení nastavení vyvážení bílé 1str. 114
Jak manuálně nastavit vyvážení bílé
Vyvážení bílé
MENU
Zrušit
Zrušit
Auto
Auto
OK
OK
OK
Zrušit
Auto
OK
Vyvážení bílé
MENU
Zrušit
Úprava
SHUTTER
OK
OK