Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
127
4
Pr
oh
lížení
 a
 m
a
 sní
m
Snímek si můžete zvětšit až desetinásobně.
1
V režimu Q, použijte čtyřcestný přepínač (45) pro 
výběr snímku, který chcete zvětšit.
2
Stiskněte tlačítko zoomu směrem doprava (y).
Snímek se zvětší (×1,1 až ×10). Podržíte-li tlačítko zoomu stisknuté 
směrem doprava (y), bude zvětšování probíhat kontinuálně.
Pomocí vodicí značky „+“, která se 
zobrazuje v levém dolním rohu obrazovky, 
můžete zkontrolovat, která část snímku je 
zvětšená.
Operace, které jsou k dispozici při 
zvětšeném snímku
3
Stiskněte tlačítko 4.
Obraz se vrátí na zobrazení jednotlivého snímku.
• Videoklipy nelze otáčet.
• Snímky chráněné proti přepsání lze otáčet, ale nelze je po otočení 
uložit.
Prohlídka se zoomem
Čtyřcestný přepínač 
(2345)
Pohybuje pozicí, která se 
má zvětšit.
Stisknutí tlačítka 
zoomu směrem 
doprava (y)
Zvětší snímek (max. ×10).
Stisknutí tlačítka 
zoomu směrem 
doleva (f)
Zmenší snímek 
(min. ×1,1).
Videoklipy nelze zvětšovat.
2.0
2.0×
2.0×
Nápověda