Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
128
4
Pr
oh
lížení
 a
 m
a
 sní
m
Mazání snímků a zvukových souborů
Můžete vymazat snímky a zvukové soubory, které nechcete archivovat.
Jednotlivé snímky a zvukové soubory můžete smazat najednou.
1
Při režimu Q, použijte čtyřcestný přepínač (45) pro 
výběr souboru snímku/zvuku, který chcete smazat.
2
Stiskněte tlačítko i.
Objeví se potvrzovací obrazovka.
3
Čtyřcestným přepínačem (23
zvolte [Vymazání].
4
Stiskněte tlačítko 4.
Snímek nebo zvukový soubor se vymaže.
Pokud byl ke snímku přidán zvuk (hlasová poznámka) (str. 163), lze 
zvuk smazat, aniž byste odstranili snímek.
1
Při režimu Q a použijte čtyřcestný přepínač (45) pro 
výběr snímku se zvukem.
Na snímcích se zvukovým souborem se objeví U.
2
Stiskněte tlačítko i.
Objeví se potvrzovací obrazovka.
Vymazání jednotlivého snímku
Snímky a zvukové soubory chráněné proti přepisu nelze vymazat 
(str. 131).
Jak vymazat zvuk u snímku
OK
OK
OK
Vymazání
Zrušení
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7