Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
163
6

znam
 a 
p
řehr
ávání
 z
v
uku
Přidávání hlasových poznámek ke 
snímkům
Můžete přidat ke snímkům hlasovou poznámku.
1
V režimu Q čtyřcestným přepínačem (45) zvolte 
snímek, ke kterému chcete přidat hlasovou poznámku.
2
Stiskněte čtyřcestný přepínač (3).
Objeví se paleta s nabídkou režimů prohlížení.
3
Čtyřcestným přepínačem 
(
2345) zvolte možnost \ 
(Hlasová poznámka).
4
Stiskněte tlačítko 4.
Spustí se záznam hlasové poznámky 
a indikátor záznamu v průběhu záznamu 
bliká na obrazovce. Záznam bude 
pokračovat až do zaplnění vestavěné 
paměti nebo paměťové karty SD, nebo do 
maximální délky záznamu, která činí 18 
hodin.
1 Záznam
2 Zbývající čas záznamu
5
Stiskněte tlačítko 4.
Záznam se ukončí.
Záznam hlasové poznámky
• Hlasovou poznámku nelze nahrát ke snímku, u kterého je už jedna 
zvuková poznámka. Vymažte původní hlasovou poznámku (str. 128) 
a zaznamenejte novou.
• Hlasovou poznámku nelze přidat ke snímkům, které jsou chráněny 
proti přepisu (str. 131).
Připojení zvuku ke snímku.
Záznam je možný do
zaplnění paměťové karty
2 / 2
2 / 2
Hlasová poznámka
Hlasová poznámka
Hlasová poznámka
OK
OK
OK
MENU
Zrušit
Zrušit
OK
Zrušit
01:31:44
01:31:44
01:31:44
100
100-0038
0038
100-0038
1
2