Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
174
7
Nast
avení
Můžete změnit systém vytváření názvů složek pro ukládání snímků. Je-li 
systém pojmenovávání nastaven na možnost [Datum], snímky se 
ukládají do oddělených složek podle data expozice.
1
Stiskněte tlačítko 3 v režimu Q.
Objeví se obrazovka [W Nastavení].
2
Čtyřcestným přepínačem (23) zvolte [Název složky].
3
Stiskněte čtyřcestný přepínač (5).
Objeví se rozbalovací menu.
4
Čtyřcestným přepínačem (23) zvolte možnost 
[PENTX] nebo [Datum].
Změna systému pojmenovávání složky
PENTX
xxxPENTX (kde je xxx 3-místná číslice názvu adresáře)
Datum
xxx_mmdd (3-místné číslo složky, číslo_měsíc den)
* xxx_ddmm (3místné číslo složky_den měsíc), když je [Formát data] 
nastaven na možnost [dd/mm/rr]
• Lze vytvořit až 900 složek.
• Do složky lze uložit až 9999 snímků nebo zvuků.
DCIM
100PENTX
101_0925
102_1001
DCIM
100PENTX
101_0925
DCIM
100PENTX
100
100
101
100
101
102
Pořízeno s nastavením 
názvu složky [PENTX].
(např. 25. září)
Pořízeno s nastavením 
názvu složky [Datum].
(např. 25. září)
Příště, pořízeno opět 
s nastavení názvu 
složky [Datum].
(např. 1.říjen)