Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
179
7
Nast
avení
4
Použijte čtyřcestný přepínač 
(
45) pro volbu snímku, který 
chcete mít při zapnutí fotoaparátu 
na uvítací obrazovce.
Zobrazí se pouze snímky dostupné pro 
uvítací obrazovku. Můžete také zvolit 
obrazovku s logem PENTAX nebo uvítací 
obrazovku, která je již uložena ve fotoaparátu.
5
Stiskněte tlačítko 4.
Uvítací obrazovka je nastavena.
Mapování pixelu je funkce pro vymazání a korekci vadných pixelů 
v senzoru CCD. Spusťte funkci Mapování pixelu, jestliže jsou na 
snímcích vždy na stejném místě vadné pixely ve formě teček.
1
Stiskněte tlačítko 3 při režimu A a stiskněte 
čtyřcestný přepínač (
5).
Objeví se obrazovka [W Nastavení].
Položku [Mapa pixelů] nelze vybrat, když je tlačítko 3 stisknuto 
v režimu Q.
2
Čtyřcestným přepínačem (23) zvolte možnost 
[Mapa pixelů].
• Jakmile jednou nastavíte uvítací obrazovku, nelze ji smazat, i když 
bude originální snímek vymazán nebo bude zformátována SD karta či 
vestavěná paměť.
• Uvítací obrazovka se nezobrazí, když je zvoleno nastavení [Vypnuto].
• Uvítací obrazovku nelze zobrazit, když je fotoaparát spuštěn přímo do 
režimu prohlížení.
Korekce vadných pixelů v senzoru CCD 
(Mapování pixelů)
1 0 0
1 0 0 - 0 0 1 7
0 0 1 7
1 0 0 - 0 0 1 7
MENU
Zrušit
Zrušit
OK
OK
Zrušit
OK
OK