Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
1
Pro uživatele tohoto fotoaparátu
• Nepoužívejte nebo neukládejte tento přístroj v blízkosti zařízení, které generuje 
silné elektromagnetické záření nebo magnetické pole. 
Silné statické výboje nebo magnetická pole, která vytváří taková zařízení jako 
např. vysílače rádiových vln, mohou rušit činnost displeje, poškodit uložená 
data nebo nepříznivě ovlivnit vnitřní obvody výrobku a způsobit tak nesprávné 
fungování fotoaparátu.
• Panel z tekutých krystalů, který tvoří displej fotoaparátu, je vyráběn velmi 
přesnou technologií. Ačkoliv množství správně fungujících pixelů dosahuje 
99,99 % nebo i více, je možné, že 0,01 % z celkového počtu pixelů nebude svítit 
nebo budou naopak svítit tehdy, když nemají. Tento jev však nemá žádný vliv 
na kvalitu zaznamenaného snímku.
• Jestliže  zamíříte fotoaparátem na velmi jasný objekt, může se na displeji objevit 
světlý pruh. Tento jev označovaný jménem „smear“ (šmouha) neznamená, že 
je fotoaparát vadný.
• Ilustrace a zobrazení displeje uvedená v tomto návodu se mohou lišit od 
skutečnosti.
• Paměťové karty SD, SDHC a SDXC jsou v tomto návodu označovány jako 
paměťové karty SD.
• Obecný výraz „počítač(e)“ používaný v tomto návodu označuje počítač 
s Windows nebo počítač Macintosh.
• V tomto návodu se výrazem „baterie“ rozumí jakýkoli typ baterií používaných 
pro tento fotoaparát a jeho příslušenství.
Bezpečnosti tohoto výrobku jsme věnovali značnou pozornost. Při jeho 
používání věnujte zvláštní pozornost položkám označeným 
následujícími symboly.
Bezpečné používání fotoaparátu
Varování
Tento symbol znamená, že při porušení tohoto 
pokynu může dojít k vážným zraněním.
Upozornění Tento symbol znamená, že při nedodržení tohoto 
pokynu může dojít k méně závažným zraněním 
nebo ztrátě vlastností výrobku.