Pentax Optio S1 작동 가이드 (cs)

다운로드
77
3
Exponová
n
í sní
m
1
Stiskněte čtyřcestný přepínač (3) v režimu A.
Objeví se paleta expozičních režimů.
2
Čtyřcestným přepínačem (2345) zvolte možnost c 
nebo 
d.
3
Stiskněte tlačítko 4.
Zvolí se režim c nebo d a fotoaparát se 
přepne zpět do stavu pro exponování 
snímků.
Když fotoaparát rozpozná obličej osoby, 
aktivuje se funkce Detekce obličeje a objeví 
se rámeček detekce obličeje (str. 69).
4
Namáčkněte spoušť.
Při zaostření fotoaparátu na objekt ve správné vzdálenosti se 
zaostřovací rámeček na displeji rozsvítí zeleně.
5
Stiskněte úplně spoušť.
Snímek je exponován.
Režim R (Děti) se hodí k fotografování dětí v pohybu. Také reprodukuje 
zdravý a zářivý tón pleti. Funkce [Detekce obličeje] (str. 69) je pro tento 
režim automaticky nastavena na [Zapnuto] a umožňuje tak snáze 
zvýraznit obličej při exponování snímků.
1
Stiskněte čtyřcestný přepínač (3) v režimu A
Objeví se paleta expozičních režimů.
2
Čtyřcestným přepínačem (2345) zvolte možnost R.
Fotografování dětí (režim Děti)
14:25
14:25
38
38
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
38
14:25