Panasonic dmc-lz10 작동 가이드 (et)

다운로드
Kasutusjuhend
Digitaalfotoaparaat
Mudel nr.  
DMC-LZ10
DMC-LZ8
VQT1M20
Enne kasutamist palun lugege need
juhtnöörid tähelepanelikult läbi.
QuickTime ja QuickTime'i logo on kaubamärgid või Apple Inc. 
kaubamärgid ja seetõttu litsentseeritud.