Panasonic DMC-TZ3 작동 가이드 (sk)

다운로드
Návod na obsluhu
Digitálny fotoaparát
VQT1B74
Pred používaním si dôkladne preèítajte tento návod na obsluhu.
Tento  návod  na  obsluhu  vychádza  z  modelu  DMC-TZ3.  Ilustrácie  produktu  a
zobrazenia sa môžu líši.
Model
http://www.panasonic-europe.com