Pentax OptioV20 Guia De Utilização (sv)

Baixar
Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.
Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga 
av egenskaper och funktioner. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe 
eftersom den är ett värdefullt verktyg som underlättar förståelsen av kamerans 
alla möjligheter.
Upphovsrätt
Bilder som tagits med PENTAX digitalkameror och är avsedda för annat än personligt bruk, 
får ej användas utan tillstånd, enligt vad som anges i lagen om upphovsrätt. Det finns tillfällen 
när rätten till bilder tagna för personligt bruk är begränsad; demonstrationer, föreställningar och 
utställda föremål. Bilder som tagits med avsikt att erhålla upphovsrätt kan heller inte användas 
för annat än vad som anges i lagen om upphovsrätt.
Till användaren av kameran
• Det finns risk för att lagrade data kan raderas eller att kameran inte fungerar korrekt när 
den används i miljöer där olika installationer genererar stark elektromagnetisk strålning 
eller magnetfält.
• Enheten med flytande kristaller som används i LCD-panelen är tillverkad med extremt hög 
noggrannhet. Även om nivån för fungerande andel pixlar är högre än 99,99%, bör du vara 
medveten om att 0,01% av pixlarna inte tänds eller tänds när de inte ska. Detta har dock 
ingen effekt på den inspelade bilden.
• Skärmdumparna i bruksanvisningen kan skilja sig från bilderna på skärmen på den verkliga 
produkten.
• Både SD-minneskort och SDHC-minneskort kallas i bruksanvisningen för SD-minneskort.
Om varumärken
• PENTAX och Optio är HOYA CORPORATIONs varumärken.
• SDHC-logon (
) är ett varumärke.
• Produkten stödjer PRINT Image Matching III. Med digitalkameror, skrivare och programvara 
som stödjer PRINT Image Matching får fotografen bilderna som han eller hon vill ha dem. 
Visa funktioner finns inte på skrivare som inte stödjer PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alla rättigheter förbehålls.
PRINT Image Matching är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation.
PRINT Image Matching-logotypen är ett varumärke som tillhör Seiko Epson Corporation.
• Övriga märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
respektive företag.
PictBridge
Med PictBridge kan man koppla kameran direkt till skrivaren och använda enhetsstandarden 
för direktutskrift av bilder. Man kan med några få, enkla handgrepp skriva ut bilder direkt från 
kameran.
Produktregistrering
Fyll i produktregistreringen, den finns på CD-ROM-skivan som följer med kameran och 
på PENTAX webbplats så kan vi ge dig bättre service i framtiden. Tack på förhand.
Ytterligare information finns i handboken Ansluta kameran till dator (ner till höger på 
framsidan).
e_kb458.book  Page 0  Thursday, March 27, 2008  10:53 AM