Panasonic DMC-TZ10 Guia De Utilização (sk)

Baixar
VQT2L71
EB
Základný návod na obsluhu
Digitálny fotoaparát
Model 
DMC-TZ10
Pred uvedením fotoaparátu do činnosti si, 
prosím, pozorne prečítajte celý tento 
návod na obsluhu.
Prečítajte si aj návod na obsluhu (formát PDF), 
ktorý je uložený na dodanom CD-ROM disku.
Môžete si v ňom prečítať o postupoch ovládania zložitejších funkcií 
a v prípade potreby použiť navrhované riešenie problémov.
M-DMCTZ10Q-SK
Webová stránka: http://www.panasonic.sk