Fujifilm EX-20 Guia Do Utilizador (nl)

Baixar
266
GEFELICITEERD
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
camera. Uw camera is zorgvuldig geconstrueerd en
vervaardigd voor een betrouwbare bediening. Lees
de handleiding aandachtig door alvorens de
camera te gebruiken, zodat u ermee vertrouwd
raakt.
Deze handleiding is grondig en gedetailleerd
geschreven en ingedeeld, opdat u eenvoudig de
aanwijzingen kunt volgen en optimaal van de
kenmerken van uw camera gebruik kunt maken
camera.
NEDERLANDS
Duo LCD Manual-Dutch  13/9/02  4:29 pm  Page 266