Pentax K-5 Руководство По Работе (da)

Скачать
Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX X. Vi anbefaler, at du læser 
denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet. 
Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, når du senere får brug for den.
Anvendelige objektiver
Generelt kan du benytte DA, DA L, D FA og FA J-objektiver og objektiver, 
der er udstyret med en s (Auto)-stilling på blænderingen. Se s.64 og s.348 
for oplysninger om anvendelse af andre objektiver og tilbehør.
Ophavsret
Billeder, der tages med X til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes 
uden tilladelse som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, 
at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering selv til personlig brug 
i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. 
Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må endvidere ikke anvendes 
uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret. 
Derfor bør man også i denne sammenhæng være opmærksom på begrænsninger 
i brugen af billeder.
Varemærker
PENTAX, X og smc PENTAX er varemærker tilhørende HOYA CORPORATION.
PENTAX Digital Camera Utility og SDM er varemærker tilhørende 
HOYA CORPORATION.
Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation 
i USA og andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller 
et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA 
og andre lande.
 SDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
Dette produkt indeholder DNG-teknologi efter licens af Adobe Systems Incorporated.
 DNG-logoet er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende 
Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker tilhørende 
HDMI Licensing LLC.
Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende deres respektive selskaber. Mærkerne TM eller ® anvendes 
dog ikke under alle omstændigheder i denne brugervejledning.
Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, 
printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop 
de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige 
på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
PRINT Image Matching-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
K-5_OPM_DAN.book  Page 0  Friday, October 15, 2010  2:06 PM