Pentax Optio T20 Руководство По Работе (cs)

Скачать
Výrobce se vyhrazuje právo zmen v technických specifikacích, konstrukci a rozsahu 
dodávky bez predchozího upozornení.
AP032411/CZE
Copyright © PENTAX Corporation 2006
FOM 01.09.2006 Printed in Europe
PENTAX Corporation
2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(http://www.pentax.co.jp/english)
PENTAX Europe GmbH 
(European Headquarters)
Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(HQ - http://www.pentaxeurope.com)
(Germany - http://www.pentax.de) 
Hotline: 0180 5 736829   /  0180 5 PENTAX
Austria Hotline: 0820 820 255  (http://www.pentax.at) 
PENTAX U.K. Limited 
PENTAX House, 
Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.
(http://www.pentax.co.uk) Hotline: 0870 736 8299
PENTAX France S.A.S.
112 Quai de Bezons - BP 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE 
(http://www.pentax.fr)
Hotline: 0826 103 163 (0,15€ la minute) Fax: 01 30 25 75 76 
Email: http://www.pentax.fr/_fr/photo/contact.php?photo&contact 
PENTAX (Schweiz) AG
Widenholzstrasse 1, 8304 Wallisellen,
Postfach 367, 8305 Dietlikon, SWITZERLAND
(http://www.pentax.ch) 
PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN 
(http://www.pentax.se) 
PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.
(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(PENTAX Service Department)
12000 Zuni Street, Suite 100B
Westminster, Colorado 80234, U.S.A. 
(http://www.pentaximaging.com)
PENTAX Canada Inc.
1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA
(http://www.pentax.ca)
PENTEC s.r.o.
Veleslavinska 19/30
162 00 PRAHA 6
Czech Republic
(Internet://www.pentax.cz)
Digitální fotoaparát
Návod k použití
Abyste využili nejvyšší výkon vašeho 
fotoaparátu, proètìte si nejprve tento 
návod k použití.
Páèka ovládání zoomu (str.45)
Pøední èást
Spínaè zdroje, indikátor zdroje (zelený) (str.20)
Blesk (str.56)
Pøijímaè dálkového ovládání (str.70)
Spoušœ (str.24)
Objektiv
Mikrofon (str.30)
Zadní èást
Dotykový displej (LCD monitor) (str.34, str.74, str.134)
Q tlaèítko (str.25)
Vstup pro napájení DC (str.141)
3 tlaèítko (str.34, str.120)
Závit pro stativ
Krytka prostoru baterie/karty (str.15, str.17)
Názvy èástí
PC/AV pøípojka (str.87, str.132)
Kontrolka samospouštì/pomocné svìtlo AF 
(zelené) (str.69, str.66)
Reproduktor (str.125)
Oèko pro øemínek (str.13)