Pentax Optio W10 Руководство По Работе (fi)

Скачать
75
4
Ku
vaam
in
en
N
Voit ottaa kuvia asiakirjoissa tai taululla olevasta tekstistä siten, että teksti on 
helppolukuista. Valittavanasi on neljä eri tekstitilaa.
1
Paina nelitoimisäädintä (3A-tilassa.
Tallennustilan paletti tulee näkyviin.
2
Paina nelitoimisäädintä (2345) ja valitse   (Teksti).
3
Paina 4 -painiketta.
Tekstitilan valintanäyttö tulee näkyviin.
4
Valitse 
 käyttämällä nelitoimisäädintä (23).
5
Paina 4 -painiketta.
Tekstitilan asetus tallennetaan, ja kamera palaa tallennustilaan.
6
Paina laukaisin puoliväliin.
Nestekidenäytössä näkyvä tarkennuskehys muuttuu vihreäksi, jos kohde on 
tarkennettu.
7
Paina laukaisin kokonaan alas.
Kuva on otettu.
Tekstin kuvaaminen (Text Mode)
Color
Tekstistä otetaan kuva alkuperäisvärisenä.
Käänteisväri
Tekstistä otetaan kuva käänteisvärisenä
Mustavalkoinen Tekstistä otetaan kuva mustavalkoisena
Negatiivi
Tekstistä otetaan kuva siten, että tekstin valkoiset ja mustat osat ovat 
käänteisväriset.
N
 -tilassa, automaattisen valotusmittauksen asetuksena on monilohkomittaus.
6, 7
1, 2, 4
3, 5