Pentax af 200fg Руководство По Работе (fi)

Скачать
SALAMALAITTEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ
Vaikka tämä salamalaite on suunniteltu turvalliseksi käyttää, on hyvä ottaa huomioon sivulla sivu 1 annetut huomautukset.
VAARA
Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa merkittäviä henkilökohtaisia vammoja.
VAROITUS
Tämä symboli ilmaisee, että tämän seikan huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vähäisiä tai jonkinasteisia henkilökohtaisia 
vammoja tai aineellisia menetyksiä.
-symboli ilmaisee seikkoja, jotka ovat kiellettyjä.
-symboli korostaa vaaraa.
00_AF200FGZ.book  Page 0  Thursday, August 23, 2007  2:17 PM