Panasonic dmc-lz10 Руководство По Работе (lv)

Скачать
Lietošanas pamācība
Digitālais fotoaparāts
Modeļa Nr. 
DMC-LZ10
DMC-LZ8
VQT1M20
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, 
izlasiet lietošanas pamācību.
„QuickTime” un „QuickTime” logo ir a/s „Apple” preču zīmes, 
kas izmantotas saskaņā ar licenci.