Fujifilm FinePix SL240 / SL260 / SL280 / SL300 业主指南 (nl)

下载
DIGITAL CAMERA
FINEPIX SL300 Serie
FINEPIX SL280 Serie
FINEPIX SL260 Serie
FINEPIX SL240 Serie
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor het vertrouwen dat u in dit pro-
duct heeft gesteld. Deze gebruiksaanwijzing 
beschrijft hoe u uw FUJIFILM digitale camera 
en de meegeleverde software gebruikt. Lees 
de gebruiksaanwijzing en in zijn geheel aan-
dachtig door voordat u de camera in gebruik 
neemt en besteed hierbij extra aandacht aan 
de waarschuwingen in het hoofdstuk “Voor 
uw veiligheid” (pag. ii).
Voor informatie over aanverwante producten, bezoek onze website op 
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Voordat u begint
Eerste stappen
Eenvoudig fotograferen en 
afspelen
Meer over fotografi e
Meer over afspelen
Films
Aansluitingen
Menu’s
Technische informatie
Probleemoplossing
Appendix
BL01664-B02
NL