Pentax K-01 操作指南 (tr)

下载
Bu PENTAX O Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Tüm özelliklerinden ve fonksiyonlarından en iyi şekilde faydalanabilmek için, fotoğraf 
makinesini kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Fotoğraf makinesinin tüm 
kapasitesini anlamanıza yardımcı olması açısından değerli olabilecek bu kılavuzu 
emniyetli bir yerde saklayın.
Kullanabileceğiniz objektifler
Genellikle, bu fotoğraf makinesi ile kullanılabilecek objektifler DA, DA L, D FA ve FA J 
objektifleri ve açıklık halkasında bir s (Otom.) olan objektiflerdir. Başka bir objektifi 
veya aksesuarı kullanma ile ilgili olarak bkz s.49 ve s.241.
Telif Hakkı
O
 kullanılarak çekilen kişisel kullanım dışındaki herhangi bir görüntü, Telif Hakları 
Kanunu uyarınca izinsiz kullanılamaz. Kişisel amaçlar doğrultusunda gösterilerde, 
sunumlarda resim çekerken, çekilen resimlerin sergilenmesinde kısıtlama getirilecek 
durumlar olabileceği için, lütfen hassasiyet gösteriniz. Telif hakkı almak amacıyla 
çekilen görüntüler, Telif Hakları Kanunu’nda belirtildiği üzere, bu amacın dışında 
kullanılamaz olup bu konuda da hassasiyet gösterilmelidir.
Ticari Markalar
Windows Vista ve Windows, Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri ve 
diğer ülkelerdeki ticari markasıdır. Windows Vista, Microsoft Corporation’ın Amerika 
Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
Macintosh, Mac OS ve QuickTime, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı 
olan Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
SDXC logosu SD-3C, LLC’nin bir ticari markasıdır.
Bu ürün, Adobe Systems Incorporated lisansı altındaki DNG teknolojisine sahiptir.
DNG logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki Adobe Systems 
Incorporated firmasının tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing, LLC’nin 
Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari 
markalarıdır.
Diğer tüm markalar veya ürün isimleri ilgili firmaların sahiplerinin ticari markaları 
veya tescilli ticari markalarıdır. Ancak, TM veya ® işaretleri bu kılavuzda her durumda 
kullanılmamıştır.
Bu ürün PRINT Image Matching III'ü desteklemektedir. PRINT Image Matching 
özelliğine sahip dijital fotoğraf makineleri, yazıcılar ve programlar fotoğrafçıların 
amaçlarına daha yakın görüntüler elde etmelerine yardımcı olur. Bazı fonksiyonlar, 
PRINT Image Matching III ile uyumlu olmayan yazıcılarda kullanılamamaktadır.
Telif Hakkı 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Hakları Mahfuzdur. PRINT Image 
Matching, Seiko Epson Corporation'ın bir ticari markasıdır. PRINT Image Matching 
logosu, Seiko Epson Corporation'ın bir ticari markasıdır.
Bu ürün aşağıdaki durumlar için AVC Patent Portföy Ruhsatı altında onaylanmıştır; bir 
tüketicinin kişisel kullanımı için veya (i) AVC standardı (“AVC video”) ile uyumlu video 
kodlamak ve/veya (ii) bir kişisel faaliyetle iştigal eden bir tüketici tarafından kodlanmış 
ve/veya AVC videosu sağlamak üzere onaylanmış olan bir video tedarikçisinden elde 
edilen AVC videosunun kodunu çözmek üzere bir ücret karşılığı gerçekleştirilmeyen 
diğer kullanımlar. Diğer herhangi bir kullanım için hiçbir izin verilmez veya belirtilemez. 
İlave bilgiler MPEG LA, LLC’den edinilebilir. 
Bkz. http://www.mpegla.com
K-01_TUR.book  Page 0  Wednesday, February 22, 2012  11:25 AM