Pentax K20D 操作指南 (sv)

下载
27
Du kan ta flera bilder i taget och spara dem samtidigt eller bara spara markerade 
bilder.
När du tar bilder med denna funktion visas fönstret [Camera buffer] 
(Kamerabuffert). En indexbild läggs till i fönstret för varje bild som tas.
Du kan dra i kanterna och hörnen och storleksändra fönstret [Camera buffer] 
(Kamerabuffert).
Buffer Select Mode (Buffertfunktion)
• I buffertläge lagras bilderna temporärt i kamerans buffertminne. Även om du 
sparar dem i datorn finns de kvar i buffertminnet i kameran. När minnet blir fullt 
kan du inte ta fler bilder. Se till att radera bilder som du sparat i datorn och bilder 
som du inte vill ha kvar.
• Om du ändrar sparafunktion (till enbildstagning eller autospara) medan indexbilder 
visas i fönstret [Camera buffer] (Kamerabuffert) visas meddelande [The camera 
buffer memory will be cleared. OK?] (Buffertminnet i kameran kommer att tömmas. 
OK?). Klickar du på [OK] raderas indexbilderna i fönstret [Camera buffer] 
(Kamerabuffert) och bilderna i kamerans buffertminne.
• Stänger du av kameran raderas också indexbilderna i fönstret [Camera buffer] 
(Kamerabuffert) och bilderna i kamerans buffertminne.
e_kb442_ra.book  Page 27  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM