Pentax K20D 操作指南 (sv)

下载
44
Följande inställningar kan göras i dialogrutan [USER Mode Settings] 
(Inställningar för USER-läge).
Klicka på [Save As] (Spara som) så att dialogrutan [Save As] visas.
Du kan använda dialogrutan för att spara aktuella inställningar i dialogrutan 
[USER mode settings] (Inställningar för USER-läge) i datorn.
Klicka på [Open...] (Öppna) så att dialogrutan [Open] (Öppna)visas. Välj en fil 
med användarinställningar som sparats i datorn och klicka på [Open...] så att 
de sparade inställningarna överförs till dialogrutan [USER mode settings] 
(Användarinställningar).
USER Mode Settings (Inställningar för USER-läge)
USER mode settings (Inställningar för USER-funktion)
Exposure Mode
(Exponeringsfunktion)
Flash Mode 
(Blixtfunktion)
EV Compensation 
(Exponerings-
kompensation)
Exposure Bracket 
(Alternativ-
exponering)
Drive Mode 
(Frammatning)
Flash 
Compensation 
(Blixtkompensation)
Extended Bracket 
(Utökad 
alternativexponering)
ISO Sensitivity 
(ISO-känslighet)
Intervall för automatisk 
känslighetsinställning 
och utökat dynamiskt 
intervall
Color Space 
(Färgrymd)
White Balance 
(Vitbalans)
White Balance 
Correction 
(Vitbalans-
korrigering)
File Format 
(Filformat)
Recorded Pixels 
(Antal Pixlar)
JPEG Quality 
(JPEG Kvalitet)
Image Tone 
(Bildton)
Saturation 
(Färgmättnad)
Sharpness 
(Skärpa)
Contrast (Kontrast)
• Mera information finns i kamerans bruksanvisning.
• När funktionsratten på kameran står på 
A
 överförs också alla ändringar som 
görs i dialogrutan [USER mode settings] (Inställningar för USER-läge) till 
dialogrutan [Shooting Conditions] (Fotograferingsbetingelser).
• När u är inkopplad kan inställningarna för [Saturation] (Färgmättnad), 
[Contrast] (Kontrast) [Sharpness], (Skärpa) och [Hue] (Färgton) väljas till en av 
fyra nivåer.
• [Expand Dynamic Range] (Utöka dynamiskt område)och [Color Space] 
(Färgrymd) är inaktiverade när q är inkopplad.
• [Image Tone] (Bildton), [Saturation] (Färgmättnad), [Sharpness] (Skärpa) och 
[Contrast] (Kontrast)är inaktiverade när u är inkopplad.
Spara inställningarna i datorn
Ladda en fil med inställningar för USER-läge
e_kb442_ra.book  Page 44  Tuesday, February 5, 2008  1:49 PM