Pentax K-01 操作指南 (lt)

下载
Ačiū jums, kad įsigyjote šį PENTAX O skaitmeninį fotoaparatą. Kad galėtumėte 
efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas ir ypatybes, pirmiausia įdėmiai 
perskaitykite naudojimo instrukcijų knygelę. Išsaugokite šią knygelę ateičiai, 
kad ji visuomet galėtų tapti jums pagalbos instrumentu.
Objektyvai, kurie gali būti naudojami su šiuo fotoaparatu
Su šiuo fotoaparatu gali būti naudojami DA, DA L, D FA ir FA J objektyvai ir objektyvai, 
kurių diafragmos nustatymo žiede yra s (Auto (Automatinis)) padėtis. 
Norėdami naudoti kitus objektyvus ir priedus, žiūrėkite 51 psl. ir 256 psl.. 
Informacija, susijusi su autorių teisėmis
Nuotraukos, nufotografuotos O skaitmeniniu fotoaparatu, turi būti skirtos tik 
asmeniniam naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdėstytomis Autorių teisių akte, 
šias nuotraukas kitais tikslais galima naudoti tik turint atskirą leidimą. Pabrėžtina, kad 
net ir fotografuojant asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais 
gali būti tam tikrų apribojimų; pavyzdžiui, fotografuojant įvairius pristatymus, pramonės 
įmones ir pan. Nuotraukos, fotografuojamos tikslu įgyti autorių teises, turi būti 
naudojamos, nepažeidžiant nuostatų, išdėstytų Autorių teisių akte, todėl tam taip pat 
turi būti skiriamas dėmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
Microsoft ir Windows yra Microsoft Corporation Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose 
šalyse registruoti prekiniai ženklai. Windows Vista yra bet kuris Microsoft Corporation 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse registruotas prekinis ženklas arba 
prekinis ženklas.
Macintosh, Mac OS ir QuickTime yra Apple Inc., Jungtinėse Amerikos Valstijose
 ir kitose šalyse registruoti prekiniai ženklai.
SDHC logotipas yra prekinis ženklas SD-3C, LLC.
Šiame gaminyje yra pritaikyta DNG technologija, kuri pagaminta pagal Adobe Systems 
Incorporated licenciją.
DNG logotipas yra bet kuris Adobe Systems Incorporated JAV ir/arba kitose šalyse 
registruotas prekinis ženklas arba prekinis ženklas.
HDMI, HDMI logo ir High-Definition Multimedia Interface yra registruotas HDMI 
Licensing LLC prekinis ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse.
Visi kiti vardai ar produktų pavadinimai priklauso atitinkamoms firmoms. Beje, 
šioje instrukcijoje TM ar ® ženklai nėra naudojami visais atvejais.
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versiją. PRINT Image 
Matching leidžia fotoaparatams, spausdintuvams ir programoms padėti fotografams 
sukurti vaizdus artimesnius jų norams. Kai kurių funkcijų nebus galima suaktyvinti 
naudojantis spausdintuvais, kurie nėra suderinami su PRINT Image Matching III 
standartu.
Autorių teisės 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisės yra apsaugotos. PRINT 
Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekės ženklas. PRINT Image Matching 
logotipas yra Seiko Epson Corporation prekės ženklas.
Šis produktas yra licencijuotas pagal AVC Patent Portfolio licenciją vartotojo 
asmeniniam naudojimui arba kitai paskirčiai, kurioje jis negauna atlyginimo (i) koduoti 
vaizdai pagal AVC standartą ("AVC video") ir/arba (ii) dekoduoti AVC vaizdo įrašą, kuris 
buvo užkoduotas vartotojo užsiimančio asmens veikla ir/arba buvo gauti iš AVC video. 
Licencija nesuteikiama arba numanoma kitai paskirčiai. Papildomos informacijos 
galima gauti iš MPEG LA, LLC.
Žr. http://www.mpegla.com
K-01_LIT.book  Page 0  Wednesday, February 22, 2012  9:02 AM