Pentax K110D 操作指南 (tr)

下载
110
5
F
onks
iyon
 Refe
ra
nsý
Kaydedilen Piksel ve Kalite Seviyesi Ayarý
Resimler için temel renk tonunu ayarlayýnýz. Fabrika ayarý F (Parlak) þeklindedir.
[A Rec. Mode] menüsünde [Image Tone] (Görüntü Tonu) olarak ayarlayýnýz. (s.100)
Fotoðraf Tonunun Ayarlanmasý Tone
F
Parlak
Fotoðraflar yüsek kontrast ve keskinlikle parlak olarak sonlandýrýlýr.
G
Doðal
Fotoðraflar doðal olarak sonlandýrýlýr ve retuþlama için idealdir.
Ayarlar Resim modunda 
H modunda deðiþtirilemez (s.47). Ayar F (parlak) olarak 
sabitlenir.
OK
OK
Image Tone
Rec. Mode
Recorded Pixels
Quality Level
Saturation
Sharpness
Contrast
Cancel