Pentax m583 操作指南 (lv)

下载
Pateicamies par PENTAX digitālās fotokameras iegādi.
Pirms fotokameras izmantošanas lūdzam rūpīgi izlasīt šo lietošanas 
pamācību, lai iepazītos ar visām fotokameras iezīmēm un funkcijām. 
Saglabājiet šo lietošanas pamācību arī turpmākām uzziņām, jo tas var būt 
vērtīgs informācijas avots, lai atklātu un izprastu visas fotokameras iespējas.
Par autortiesībām
Attēlus, kas uzņemti izmantojot PENTAX digitālo fotokameru personiskām vai 
citām vajadzībām, nedrīkst izmantot bez autora atļaujas saskaņā ar autortiesībām, 
kas izklāstītas Autortiesību aktā. Ņemiet vērā šos ierobežojumus pat gadījumos, 
ja personiskām vajadzībām uzņemtie attēli tiek izmantoti prezentācijās vai cita veida 
demonstrācijās. Arī attēlus, kuri jau aizsargāti ar autortiesībām, nedrīkst izmantot 
neievērojot autortiesības, kas izklāstītas Autortiesību aktā.
Par preču zīmēm
• PENTAX un Optio ir HOYA CORPORATION preču zīmes.
• SDXC logo ir SD-3C, LLC preču zīme. 
• Microsoft un Windows ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes ASV un citās 
valstīs. Windows Vista ir reģistrēta gan kā preču zīme, gan kā Microsoft Corporation 
preču zīme ASV un/vai citās valstīs.
• Macintosh un Mac OS ir reġistrētas Apple Inc. preču zīmes ASV un citās valstīs.
• ArcSoft
®
 un tā logo ir reġistrēta preču zīme un ArcSoft Inc. preču zīme Amerikas 
Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. 
• HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC 
preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās 
valstīs.
• Eye-Fi, Eye-Fi logo un Eye-Fi 
connected
ir Eye-Fi, Inc. preču zīmes.
• Šis produkts atbalsta PRINT Image Matching III. Ar digitālajām fotokamerām, 
printeriem un programmatūru, kas atbalsta PRINT Image Matching, iespējams radīt 
iecerētajiem nolūkiem daudz atbilstošākus attēlus. Printeriem, kas neatbalsta PRINT 
Image Matching III, dažas funkcijas var nebūt pieejamas.
Autortiesības pieder Seiko Epson Corporation 2001. Visas autortiesības aizsargātas.
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation preču zīme. PRINT Image 
Matching logo ir Seiko Epson Corporation preču zīme.
• Visi citi zīmoli vai preču nosaukumi ir preču zīmes vai attiecīgo kompāniju reġistrētas 
preču zīmes.
Šī lietošanas pamācība attiecas uz Optio WG-1 GPS un Optio WG-1.
Ilustrācijām izmantots modelis Optio WG-1 GPS.
Par produkta reģistrēšanu
Lai fotokamera kalpotu pēc iespējas labāk, lūdzam aizpildīt produkta reģistrācijas 
formu, kas atrodama komplektācijā ietilpstošajā diskā (CD-ROM) vai PENTAX 
mājas lapā. Pateicamies par sadarbību.
OptioWG1_OPM_LAT.book  Page 0  Friday, March 11, 2011  9:41 AM