Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 用户手册 (sv)

下载
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
SZ-17
● Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera 
bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att 
kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk.
● Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder.
● För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera 
och ändra informationen i denna bruksanvisning.
Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus!